About Us

Центар београдских фестивала установа је културе града Београда која у својој надлежности има организацију готово половине сталних манифестација у области културе од значаја за град Београд. ЦЕБЕФ припрема и реализује филмске, музичке и мултимедијалне амбијенталне фестивале са вишедеценијском традицијом.

Client 1

logo eng

CEBEF priprema i realizuje filmske, muzičke i multimedijalne ambijentalne festivale sa višedecenijskom tradicijom

grb bg lat

Copyright © 2019 | CEBEF. All Rights Reserved.